Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Zesłanie Ducha Świętego – 31.05.2020

zesłanie3Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości

Czytania: Dz 2,1–11, 1 Kor 12,3b–7.12–13), J 20,19–23

 

 

 

Duch we Wcieleniu

Jezus jest związany z Duchem od pierwszych chwil swego istnienia. Anioł rzekł do Maryi: „Duch Święty zstąpi na Ciebie…”. Duch zstępuje jako moc z wysoka. Duch Święty zstąpił na Maryję i uczynił ją matką. Jest On mocą Bożą rodzącą życie. Jest On mocą stwórczą, źródłem wszelkich łask, które otrzymujemy. Również w naszym życiu Duch jest mocą stwórczą. Daje nam siłę do działania.

Źródło nowego życia

Duch Święty jest źródłem nowego życia. To nowe życie przeciwstawia się życiu według ciała. Możemy żyć Jego owocami radości, pokoju i miłości. Duch dodaje nam sił, żebyśmy przeciwstawiali się wszelkim pokusom.

Pocieszyciel

Duch jest Pocieszycielem. On doprowadza nas do całej prawdy. Jest Pocieszycielem wobec trudu, który doświadczamy. Dodaje nam nadziei i sił, szczególnie w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia.

Pięćdziesiątnica

Zesłanie Ducha Świętego jest teofanią, objawieniem Boga. „Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru. Ukazały się im też języki jakby z ognia…”.

Istnieje związek między żydowskim świętem Pięćdziesiątnicy a chrześcijańską Pięćdziesiątnicą. W religii żydowskiej jest to święto przymierza, które Bóg zawarł z ludem na Synaju. Chrześcijańska Pięćdziesiątnica to nowy Synaj. Duch Święty to nowe przymierze.

W dniu Zesłania Ducha Świętego rodzi się Kościół. Jest to jeden z elementów genezy Kościoła. Lista ludów, które słuchają Piotra jest znakiem powszechności Kościoła. Duch przybliża nam obecność Boga. Pan staje się osiągalny dla każdego. Duch daje zrozumienie prawd Bożych. Jego działanie często wykracza poza nasze możliwości.

Dzięki Duchowi Świętemu Apostołowie maja odwagę wyjść z wieczernika. Napełnienie Duchem Świętym sprawiło, że odkryli misję, którą otrzymali od Boga. Jest to głoszenie Ewangelii.

Jedno Ciało

Jako chrześcijanie tworzymy Ciało Chrystusa, Kościół. Niezależnie od posługi, działania, obowiązków i zadań. „Wszyscy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało”. Nieustannie odkrywamy tę jedność we wspólnocie Kościoła. To Duch jednoczy wszystkich chrześcijan. Dodaje nam mocy i nadziei.

Jezus obdarza Duchem Świętym

Jezus rzekł do nich: Pokój wam! Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone…”. Jezus również nas obdarza pokojem pośród różnych burz, które przeżywamy. Zostają nam odpuszczone grzechy i możemy żyć w świętości. Duch sprawia, że doświadczamy Boga czystym sercem. Dzięki Duchowi możemy nieustannie żyć w łasce uświęcającej. Możemy pracować nad sobą w mocy Ducha.