Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

pieczaraBóg jest miłością… każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. (św. Jan Ewangelista)

 

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego życzymy wszystkim członkom naszej wspólnoty b.narodzenieoraz ich rodzinom, by Jezus Wcielone Słowo ożywiał wiarę i nadzieję oraz uzdalniał serca do niesienia wszystkim Bożej Miłości. Niech Maryja prowadzi nas po ścieżkach naszego życia, uprasza zdrowie, moc ducha i Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Niech nas uczy ewangelicznego spojrzenia na Betlejem, na Boga, wzajemnie na siebie oraz na sprawy Kościoła i świata.