Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Spotkania modlitewne


Nasze spotkania modlitewne odbywają się w każdy czwartek i rozpoczynają się Mszą św. o godzinie 18:30, na której gromadzimy się wspólnie, aby uwielbiać Boga.

Centralnym punktem naszych spotkań, jest rozważanie Słowa Bożego ponieważ:

“Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. “

Ponadto, nieodłącznym elementem spotkań jest uwielbienie. Dlaczego uwielbienie? Ponieważ wtedy skupiamy się ściśle na Bogu, dzięki czemu możemy się coraz bardziej otwierać na Ducha Świętego i pozwalać Mu przemieniać nasze serca.