Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Spotkania modlitewne


Nasze spotkania modlitewne odbywają się w każdy czwartek i rozpoczynają się Mszą św. o godzinie 18:30, po której gromadzimy się wspólnie, aby uwielbiać Boga i rozważać Słowo Boże.

Dlaczego uwielbienie? Ponieważ wtedy skupiamy się ściśle na Bogu, dzięki czemu możemy się coraz bardziej otwierać na Ducha Świętego i pozwalać Mu przemieniać nasze serca.

Ponadto, nieodłącznym elementem naszych spotkań, jest rozważanie Słowa Bożego ponieważ:

Tylko Chrystus ma słowa, które nie ulegają zatarciu (Jan Paweł II). Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny (Św. Bernard). Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz, On chlebem (Św. Ambroży). Do Boga trzeba przychodzić dniem i nocą (Łk 11,9;Am 5,4 ). Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać (Św. Jan Chryzostom). Gdy już żadnemu słowu zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe, pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii (Kardynał Stefan Wyszyński).

„Przyjmując Chrystusa, otwieracie się na ostateczne Słowo Boga, na tego, w którym Bóg dał się w pełni poznać i który wskazał nam drogę wiodącą do Niego”. „Cały Nowy Testament jest hymnem na cześć nowego życia dla tego, kto wierzy w Chrystusa i żyje w Jego Słowach” (Jan Paweł II).  W Biblii znajdujemy akurat tyle, ile szukamy: to, co wielkie i Boże, gdy szukamy tego, co wielkie i Boże; to, co ważne i historyczne, gdy szukamy tego, co ważne i historyczne; a nie znajdziemy w ogóle niczego, gdy niczego nie szukamy. Głodni znajdują w niej pokarmu do syta, lecz dla sytych jest księgą odpychającą jeszcze przed jej otwarciem. Biblia mówi o nowym świecie, świecie Boga! (Karl Barth). Bez Pisma Świętego nie dojdziemy do świętości! (Św. Hieronim).