Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Nazaret

 Wspólnota  „n a z a r e t”

Pasterz – ks. Wojciech Oleśków

Lider – Stanisław Żaczek


Jesteśmy grupą Odnowy w Duchu Świętym, istniejącą od 1993 r. przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Gromadzimy się na cotygodniowej modlitwie uwielbienia Boga i na słuchaniu Jego głosu. To przybliża nas do Boga.

Patronem naszej wspólnoty na rok 2020 jest św. Jan Paweł II, papież.

JPII

 


Początki w Nazarecie

Bóg prowadzi człowieka różnymi drogami. Prowadzi we wspólnocie. Często właśnie w niej możemy doświadczyć szczególnego Jego działania. Historia wspólnoty Odnowy, to historia modlitwy, uwielbienia Boga, doświadczania Jego łaski i bardzo konkretnych cudów.

W 1993 r. powstała parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze. Bóg przygotowywał serca i umysły braci i sióstr we wspólnocie Jeruzalem w parafii Ducha Świętego. Podczas seminarium Odnowy i rekolekcji w Lubaniu, razem z ks. Grzegorzem Cyranem i diakonem Waldemarem Grzybem zapadła decyzja o powstaniu wspólnoty przy nowej parafii. Pierwsze Eucharystie i spotkania miały miejsce w domach prywatnych – nie było przecież jeszcze świątyni.

Spotykaliśmy się wraz z ks. proboszczem Leszkiem Kazimierczakiem. Bóg zaprosił nas do szkoły Maryi, do Jej domu w Nazarecie. Kilka osób weszło więc na drogę trudną – pracy nad życiem wewnętrznym, nad miłością bliźniego, pokory, cierpliwości, cichości i ufności Bogu.

W 1994 r. gościliśmy ks. biskupa Edwarda Dajczaka. Przekazał wspólnocie słowo, które jak mówił, przeszywało go na wylot. Omawiając fragment z księgi Izajasza (Iz 55,1-13) mówił: Nie można być od razu apostołem słowa, bo może się okazać, że buduje się siebie, swoją chwałę, nie Bożą. Trzeba być uczniem, trzeba słuchać Słowa, świadczyć miłością, czynami, nie wdawać się w dyskusje. Świadczyć miłością ludziom, których się ma pod ręką – tym, którzy są, a nie tym, którzy mogli by być i którym byśmy chcieli. Nie upychać wszystkich ludzi w nasze sztywne ramki.

Przez okres ponad 25 lat w Nazarecie posługiwali następujący księża: ks. Janusz Roman, ks. Ireneusz Bagiński, ks. Andrzej Kołodziejczyk, ks. Dariusz Chmist, ks. Jarosław Leśny, ks. Krzysztof Foryś, ks. Łukasz Parniewski, ks. Michał Okorski, ks. Krzysztof Osowski, ks.Wojciech Oleśków (obecnie).

Łaską na drodze naszego życia wewnętrznego i formacji była siostra Maria Jurczyńska oraz ks. Grzegorz Cyran. Nieodłącznym przyjacielem duchowym był o. Błażej Sekula – zawsze gotowy do służby sakramentem i radą popartą głębokim doświadczeniem.