Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Diakonie i Grupy życia


1. Diakonie

Duch służby powinien nas wszystkich zobowiązywać do tego, by być światłem w świecie ciemności, źródłem w Kościele i wśród wszystkich ludzi.

Diakonia jest to zespół osób działających na rzecz Wspólnoty, wewnątrz i na zewnątrz niej. Charakter działalności diakonii określa jej nazwa – poprzez wskazanie charyzmatu, który rozwija i którym służy. Działa ona pod przewodnictwem osoby odpowiedzialnej za diakonię.

W ramach naszej wspólnoty funkcjonują następujące diakonie:

  • Diakonia Muzyczna
  • Diakonia Uwielbienia
  • Diakonia Modlitwy Wstawienniczej
  • Diakonia Modlitewna
  • Diakonia Miłosierdzia
  • Diakonia Liturgiczna
2. Grupy życia

W strukturach wspólnoty funkcjonują również mniejsze grupy prowadzone przez animatorów, zwane „grupami życia” lub „grupami dzielenia”, których członkowie spotykają się na wspólnej modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, dzieleniu się swoim doświadczeniem wiary. Dodatkowo grupy życia angażują się w ramach Diakonii Liturgicznej podczas oprawy czwartkowej Mszy Św., którą rozpoczynamy nasze spotkania modlitewne.