Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Wniebowstąpienie Pańskie rok A – 24.05.2020

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata  (Mt 28, 19. 20)

I Czytanie Dz 1, 1-11

„Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym”. Pan ukazywał się Apostołom, aby ich wzmocnić oraz dodać nadziei.

Jezus zapowiada Zesłanie Ducha Świętego. „…wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Apostołowie staną się dzięki temu świadkami Pana w Jerozolimie, Judei, Samarii aż po krańce świata.

„…obłok zabrał Go im sprzed oczu”. Obłok jest znakiem obecności Boga. Jezus zostaje ustanowiony Mesjaszem, Panem nieba i ziemi.

Wniebowstąpienie ukazuje nam cel naszego życia. Jest to przebywanie z Bogiem w królestwie niebieskim. Nieustannie musimy wzbudzać w sobie świadomość tego celu.

Kiedy doświadczam obecności Pana? Czy czuję się świadkiem Chrystusa pośród ludzi, których spotykam? Co jest celem mojej misji?

 

II Czytanie Ef 1, 17-23

Otrzymaliśmy dar mądrości, aby poznać Boga. Dzięki Duchowi Świętemu mamy światłe oczy serca, które pozwalają nam odkryć swoje powołanie.

Wychwalamy Jezusa, który jest „…ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym”. Żyjemy po to, aby uwielbiać i wywyższać Boga.

Pan jest Głową Kościoła. Kościół jest Ciałem Chrystusa. My jako wspólnota budujemy to Ciało. Mamy w nim udział poprzez naszą obecność. Jak ciało jest bliskie głowy, tak Kościół jest bliski Chrystusowi.

Co jest moim powołaniem? W których momentach uwielbiam Boga? Czy patrzę na Kościół jak na wspólnotę zgromadzoną wokół Chrystusa?

 

Ewangelia Mt 28, 16-20

Pan wysyła uczniów na misję ewangelizacyjną. Tym samym przekazuje im swój testament. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody… Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”. My również jesteśmy wysłani na taką misję. Pan wzywa nas do głoszenia Ewangelii. Bycie uczniem nie oznacza jedynie przyjęcia prawdy o Bogu, ale jest to również głoszenie Dobrej Nowiny swoim życiem.

Jezus daje uczniom obietnicę. „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Uczniowie mogą zawsze liczyć na pomoc i opiekę Jezusa. Ta obietnica jest sensem naszej wiary. Zmartwychwstały Pan jest zawsze z nami. Szczególnie jest wtedy, kiedy doświadczamy pewnych trudności.

Wniebowstąpienie było intronizacją Jezusa. „Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”. Jezus jest Panem i Królem również naszego życia.

Niekiedy zapominamy o niebie, zaciekle walcząc o doczesność. Prośmy o siłę w poszukiwaniu Boga, który jest naszym jedynym Panem i Mesjaszem.

W jaki sposób włączam się w dzieło ewangelizacji? Czy odkrywam bliskość Chrystusa?