Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Wezwanie do nawrócenia i pokuty

pokutaGrupa pastoralna rozeznała, że Pan Jezus wzywa naszą wspólnotę do nawrócenia i podjęcia uczynków pokutnych w tej intencji, tj. modlitwy, postu i jałmużny. Słowem przewodnim tego wezwania są słowa z Księgi Joela – Jl 1, 13-20.
1. Modlitwa
Koronka do Bożego Miłosierdzia o doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego w naszym sercu, w naszym życiu i w naszej wspólnocie.
 2. Post
- unikamy wszelkiego szemrania we wspólnocie i o wspólnocie
- odmawiamy sobie wszelkich słodyczy. Dopuszczone są tylko produkty własnego wypieku oraz miód (który może nam posłużyć zamiast np. cukru).
 3. Jałmużna
Ofiara, która nas „kosztuje” na cele wspólnoty i/lub Kościoła – niech przykładem będzie tutaj uboga wdowa z Ewangelii, która wrzuciła jeden grosz (Mk 12, 41-44).

Jl 1, 13-20.
Wezwanie do pokuty i modlitwy
13 Przepaszcie się i płaczcie, kapłani;
narzekajcie, słudzy ołtarza,
wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego,
bo zniknęła z domu Boga waszego
ofiara pokarmowa i płynna.
14 Zarządźcie święty post,
zwołajcie uroczyste zgromadzenie,
zbierzcie starców,
wszystkich mieszkańców ziemi
do domu Pana, Boga waszego,
i wołajcie do Pana:
15 «Ach, biada! Co za dzień!
Bliski jest dzień Pański,
a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego».
16 Czyż na naszych oczach
nie znika żywność,
a z domu Boga naszego -
radość i wesele?
17 Pogniły ziarna
pod swymi skibami,
zniszczone są gumna,
zburzone spichlerze,
bo uschło zboże.
18 Jakże ryczy bydło
i błąkają się stada wołów,
bo nie mają pastwisk;
nawet i trzody owiec dotknęła klęska.
19 O Panie, do Ciebie wołam,
bo ogień pożarł pastwiska stepowe,
a płomień spalił wszystkie drzewa polne.
20 Nawet zwierzęta polne tęsknie wzdychają do Ciebie,
bo wyschły strumienie wody,
a ogień pochłonął pastwiska stepowe.