Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

VI Niedziela Wielkanocna rok A – 17.05.2020

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy  (J 14,23)

I Czytanie Dz 8, 5-8.14-17

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich Filip, Piotr i Jan głoszą słowo Boże w Samarii. Apostołowie uciekają z Jerozolimy przed prześladowaniami. Uczniowie przekazują Dobrą Nowinę innym narodom. Prześladowanie pierwszych chrześcijan sprawiło, że ruszyli w świat. Trudność, której doświadczyli ich wzmocniła.

Ludzie otwierali się na działanie Boga. Otrzymywali Ducha Świętego. Z wielką radością przyjmowali słowo Boże. Ludzie z Samarii są dla nas przykładem otwartości na działanie Boga. Chcą się rozwijać w wierze. Apostołowie dają im przykład wiary. Pełni odwagi i mądrości głoszą słowo Boże oraz udzielają sakramentów. Duch Święty również nam dodaje dużo odwagi do głoszenia słowa Bożego. Umacnia nas do gorliwego świadczenia o Jezusie.

Jak wygląda moja ewangelizacja? Czy nie boję się mówić innym o Jezusie?

 

II Czytanie 1 P 3, 15-18

W drugim czytaniu z Pierwszego listu św. Piotra Apostoła otrzymujemy zachętę do obrony wiary wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia nadziei, która w nas jest. Wobec różnych pytań o wiarę możemy wykazać to, że nasze zjednoczenie z Bogiem jest realne. Ewangelizacja polega również na przedstawianiu argumentów za wiarą. Chcemy pokazać drugiemu człowiekowi, że jesteśmy autentyczni w swojej wierze. Przylgnięcie do Boga nas zmienia. Stajemy się świadomi przynależności do Boga i Kościoła. Chcemy podzielić się z innymi swoim doświadczeniem Boga.

W jaki sposób uzasadniam swoją wiarę w Boga?

 

Ewangelia J 14, 15-21

Ewangelia tej niedzieli to fragment pożegnalnej mowy Jezusa. Pan wyjaśnia uczniom sens swojej misji. Zapowiada On przyjście Ducha Świętego. Jest On Pocieszycielem, Duchem Prawdy. Pocieszyciel oznacza obrońcę, adwokata. Kogoś, kto wspiera oskarżonego i przemawia w jego imieniu. Duch wspiera chrześcijan wobec prześladowań. Dodaje im odwagi i mądrości, gdy będą musieli się bronić. Przypomina im naukę Jezusa, szczególnie w sytuacjach, kiedy będą ją musieli zastosować w różnych sytuacjach.

Przyjęcie Ducha sprawia, że możemy jeszcze bardziej otwierać się na słowo Boże. „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”. Duch przypomina prawdę o Jezusie, Jego naukę. On pomaga ją zrozumieć, przyjąć i zastosować.

Możemy rozumieć i przestrzegać przykazania. Duch przypomina szczególnie o przykazaniu miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem”.

Świat, który jest symbolem ludzi, którzy odrzucili Boga, nie widzi Ducha. Duch Święty, który w nas mieszka sprawia, że możemy zauważać i doświadczać Boga, który żyje pośród nas. Możemy przywoływać Ducha nieustannie. On jest naszą pomocą i wsparciem.

Czy otwieram się na działanie Ducha Świętego? Czy przywołuję Jego obecność, kiedy znajduję się w trudnej sytuacji?