Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Uzdrowienie przez prawdę o nas samych

Bóg widzi Cię inaczej niż często się Tobie wydaje. To On jest tym, który widzi Cię takim jakim jesteś, który widzi Cię w prawdzie, i tej prawdy – obrazu Ojca, który Cię stworzył i umiłował miłością nieskończoną powinieneś szukać, aby poznawać Jego i siebie przez Niego.

Posłuchaj słów o. Piotra Kropisza SJ.