Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Święcenia diakonatu kleryka Tomka

W najbliższą niedzielę, tj. 17 grudnia 2017 r. o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym w Paradyżu przyjmie święcenia diakonatu kleryk Tomasz Westfal. Otoczmy go szczególną modlitwą, ponieważ Kleryk Tomek był kiedyś w naszej wspólnocie :-)

Kleryk Tomek jest również znany pielgrzymom, gdyż posługuje przy organizacji zielonogórskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górą.

 

Obrzęd święceń diakonatu ma miejsce podczas Mszy św. Rozpoczyna się on po odczytaniu Ewangelii od przedstawienia kandydatów zgromadzonym wiernym.

Następnie, po wysłuchaniu homilii biskupa, kandydaci wyrażają publicznie wolę przyjęcia święceń oraz związanych z nimi zadań i wymagań, w tym obowiązek dozgonnego życia w celibacie. Przyrzekają również cześć i posłuszeństwo swojemu biskupowi.

Następnie, gdy kandydaci leżą krzyżem, zgromadzeni wierni modlą się za nich, śpiewając litanię do wszystkich świętych.

Po odśpiewaniu litanii ma miejsce istotny obrzęd święceń. Biskup w milczeniu wkłada ręce na głowy kandydatów oraz odmawia specjalną modlitwę.

Po jej zakończeniu nowo wyświęceni diakoni otrzymują strój liturgiczny, czyli stułę noszoną na lewym ramieniu oraz dalmatykę. W stroju diakońskim podchodzą do biskupa, który każdemu z nich wręcza księgę Ewangelii i przekazuje im znak pokoju.

Diakoni odczytują Ewangelię podczas Mszy św. i usługują przy ołtarzu. Mają prawo rozdzielać wiernym komunię św. Mogą głosić kazania, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć modlitwom i prowadzić pogrzeby.