Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Różaniec Rodziców za Dzieci


niepokalanaPrzy naszej wspólnocie zawiązany został również Różaniec Rodziców za Dzieci. Działa on na wzór Róż Żywego Różańca. Róża liczy 20 osób, z tym, że u nas są to rodzice. Mogą to być małżeństwa, lub jedno z rodziców: mama, czy tata. Jedynym warunkiem przystąpienia jest pragnienie modlitwy na różańcu za dzieci własne i dzieci wszystkich członków róży. Każdy z członków róży odmawia jedną dziesiątkę Różańca Św. dziennie, mając jednocześnie  świadomość, że pozostałych dziewiętnastu członków robi to samo.Oznacza to, że za każde z naszych dzieci odmawiany jest codziennie cały Różaniec (20 tajemnic) i za każde z naszych dzieci modli się codziennie 20 osób. Daną tajemnicę odmawiamy przez miesiąc, po czym zmieniamy ją na kolejną i tak po dwudziestu miesiącach przechodzimy przez wszystkie tajemnice i rozpoczynamy od nowa. Zamawiamy też cotygodniową Mszę Św. w intencjach naszych dzieci i rodzin.

Obecnie przy naszej wspólnocie działają cztery Róże.

 

Intencje:

 

- Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

 

- Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

 

- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

 

- O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

 

- W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.