Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Rekolekcje z o. Bashoborą „JEZUS NA STADIONIE”, 18.07.2015 r.- informacje dla uczestników


Zbliża się oczekiwany przez nas dzień wspólnego uwielbienia Boga na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cieszymy się, że pragniecie spędzić ten dzień na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Wierzymy, że Duch Święty poprowadzi nas w duchowym przeżyciu tego wydarzenia, ale chcemy również, by z ludzkiego punku widzenia wszystko zostało dobrze przeprowadzone, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, które ułatwią nam przeżycie tego dnia.

Wyjazd autokarem spod parafii św. Józefa Oblubieńca, ul. Prosta 47, w dniu 18.07.2015 o godz. 1.00 w nocy i powrót w godzinach nocnych z 18/19.07.2015 r.

 

Informacje ogólne:

• Dach Stadionu będzie zamknięty dzięki czemu miejsce będzie chronione przed nasłonecznieniem.
• Dzieci. Jeśli wchodzisz z dzieckiem na Rekolekcje, zwróć się do obsługi przy wejściu o specjalną opaskę dla dziecka. Dzięki tej opasce, w razie zagubienia dziecka, będziemy mogli odnaleźć opiekuna.

Wyżywienie i napoje:

• Organizator zapewnia darmową wodę mineralną
• Można przynieść własne jedzenie i napoje. Uwaga: napoje można wnosić w butelkach plastikowych o maksymalnej pojemności 2 litry oraz w termosach
• Na terenie Stadionu znajdują się punkty gastronomiczne SODEXO, w których można nabyć posiłki i napoje. Cenniki Sodexo na dzień rekolekcji:

bezNazwy2 bezNazwy3

 

 

 

 

 

Osoby przewlekle chore:
Prosimy, aby osoby przewlekłe chore:
• zabrały ze sobą dokumentacje medyczną, która może być potrzebna w przypadku korzystania z pomocy medycznej podczas wydarzenia
• posiadały przy sobie właściwe dla siebie leki

Na teren Stadionu nie mogą być wnoszone następujące przedmioty:

 1. wszelkiego rodzaju broń lub materiały wybuchowe, w tym wszelkie przedmioty, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran ciętych, kłutych lub pchnięć bądź jako pocisk. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne, świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
 2. wszelkiego dzbanki lub puszki, jak również inne przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie twardego materiału z wyjątkiem butelek plastikowych z napojami o pojemności do 2 litrów oraz termosów.
 3. wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
 4. materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym;
 5. wszelkie materiały lub przedmioty promocyjne lub komercyjne za wyjątkiem dopuszczonych przez Organizatora;
 6. wszelkie maszty flagowe bądź banerowe. Dozwolone są jedynie elastyczne maszty plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1 m, a średnica 1 cm;
 7. gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne. Dozwolone są standardowe zapalniczki kieszonkowe;
 8. profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo lub inne podobne urządzenia (z wyjątkiem akredytowanych dziennikarzy) za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku;
 9. urządzenia służące do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą Organizatora;
 10. duże i nieporęczne przedmioty takie jak kaski, drabiny, stołki, (składane) krzesła, pudła, duże torby, plecaki, walizki i torby sportowe. Dla celów niniejszej zasady przedmioty „duże i nieporęczne” oznaczają wszelkie przedmioty, których nie można swobodnie umieścić w miejscu bezpośrednio pod siedziskiem na Stadionie;
 11. obsługiwane mechanicznie lub ręcznie urządzenia emitujące niewspółmierny do okoliczności dźwięk / hałas takie jak megafony, syreny lub wuwuzele, trąbki, piszczałki, itp;
 12. wskaźniki laserowe.

Informacje zbiorcze dostępne są w pliku: Informacje porządkowe dla uczestnikow


Wszystkie informacje odnośnie rekolekcji dostępne są w zakładce Rekolekcje.