Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Rekolekcje formacyjne „Jezus uzdrawia dziś-Alleluja” – Żary-Kunice, 21-23.08.2015 r.

Dom rekolekcyjny w Żarach-Kunicach zaprasza w dniach 21-23.08.2015 r. na rekolekcje formacyjne „W Szkole Apostolstwa Miłości” pod hasłem: „Jezus uzdrawia dziś-Alleluja”.

Rekolekcje formacyjne przeznaczone są dla osób, które pragną przyjąć uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. W czasie rekolekcji przewidziana jest posługa modlitwą wstawienniczą. Rekolekcje prowadzą Jacek i Halina Stroynowscy.

Zapisy na rekolekcje: tel. 530187243, e-mail: jstroynowski@wp.pl

Jezus jest większy od naszych przeciwności, On chce nas uzdrawiać, chce nam dać ducha męstwa, byśmy w zwyciężali nasze słabości, chce byśmy w Jego mocy pokonywali trudności. Dokonuje się to wtedy, gdy głośno wołamy do Niego jak  Bartymeusz, gdy pragniemy Go poznać, zobaczyć jak  Zacheusz.

Więcej informacji na stronie www.domrekolekcyjnyzary.pl