Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Prośba o modlitwę

Bardzo proszę o modlitwę w intencji moich 18 letnich synów Pawła i Wojciecha. O łaskę nawrócenia,oddania życia Bogu. O dar uwolnienia z nałogu komputerowego,uwolnienia ze zranień.Aby nie stracili swojego życia.

Proszę też w intencji ojca Błażeja na ostatnim etapie jego życia. Aby był do końca godnym narzędziem w ręku Boga. Aby nigdy nie stracił nadziei, że po chwilach zmagań, prób nadchodzi Zmartwychwstanie. O dar uleczenia jego ran. Za wszystkich powierzonych mu ludzi.