Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Charakterystyka


Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem charyzmatycznym skupiającym chrześcijan wywodzących się z różnych środowisk i w różnym wieku, łączących się w grupy modlitewne liczące od kilkunastu do kilkuset osób. Osoby te łączy przede wszystkim doświadczenie tzw. chrztu w Duchu Świętym,zwane także wylaniem Ducha Świętego lub modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego. Określenie to nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41), kiedy to apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego (zostali „ochrzczeni w Duchu Świętym”), po czym zaczęli mówić różnymi językami i głosić Jezusa z mocą (nawróciło się wówczas ok. 3 tys. ludzi).

Chrzest w Duchu Świętym jest wydarzeniem pozasakramentalnym, lecz wypływającym z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania tych sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanej z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Odnowa jest więc poruszeniem Ducha, łaską Ducha, powiewem Ducha i to On sam jest najważniejszym „aspektem” Odnowy. Jest odnową wszystkiego, co dotyczy naszego życia w Kościele, parafii, odnową modlitwy i życia sakramentalnego. Nie jest to jednak jednolity i zorganizowany ruch, nie ma jednego założyciela lub grupy założycieli, nie ma listy członków, nie narzuca żadnych obowiązków, nie zobowiązuje nawet do uczestnictwa w grupie modlitewnej.

Owocem odnowy jest nowy, osobisty związek z Jezusem jako obecnym, żyjącym Panem i Zbawicielem. Doświadczenie mocy Ducha Świętego sprawia radykalne, wewnętrzne nawrócenie oraz głęboką przemianę życia, która prowadzi do służby, świadectwa oraz głoszenia Ewangelii słowem i czynem. Nowy związek z Jezusem owocuje równie często uzdrowieniem stosunków międzyludzkich, rozbitych małżeństw i rodzin.

W głębi każdego z nas płynie potężny, rwący strumień Ducha Świętego, udzielonego nam podczas chrztu i bierzmowania. Niestety, woda z tego źródła nie zawsze wydobywa się na powierzchnię. Odnowa w Duchu Świętym jest odkryciem tego strumienia, jest ,,przebiciem się” do samego źródła ,,wody żywej”.