Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Niedziela Palmowa – 05.04.2020

DNiedzielaPalmowala nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

 

 


Droga Jezusa

Niedziela Palmowa jest propozycją do tego, aby pójść drogą Jezusa. Jest to również droga chrześcijanina. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby pójść za Jezusem. Możemy wczuć się w te wydarzenia jeszcze raz i utożsamić się z naszym Mistrzem. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy tłum zgromadził się i krzyczał: „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie”. Po tej ogromnej radości następuje ofiara krzyża. Pan uniża się, przyjmuje krzyż i cierpienie. Z jednej strony widzimy triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, z drugiej strony przeżywamy mękę Pańską.

Odnowa wiary

Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Czas, w którym możemy odnowić naszą wiarę. Możemy na nowo przeżyć tajemnice naszej wiary.

 

I czytanie Iz 50, 4-7

Zapowiedzi przyjścia Mesjasza

Pierwsze czytanie to fragment trzeciej pieśni Sługi Jahwe. Czytamy o prześladowaniu sługi: „Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę”. Sługa ten wypełnia wolę Pana oraz słucha słowa Bożego: „każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie”. To Słowo dociera do niego: „Pan Bóg otworzył mi ucho…”. Odkrywa misję, do której wzywa go Bóg.

Widzimy to również u Jezusa. Pan głosił Ewangelię, uzdrawiał oraz spełniał wolę Ojca. Miał przekazać to, co Mu Ojciec polecił. Przez to był prześladowany i bity. Jezus jest zapowiadanym przez proroka Izajasza Sługą Boga, który dobrowolnie przyjmuje cierpienie dla naszego zbawienia. Na Jezusie spełniają się zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu.

Jak ja przyjmuję wolę Boga? Jak czytam Pismo Święte? Czy jest ono dla mnie słowem Boga? Czy potrafię przeciwstawić się trudnościom, które mnie spotykają?

 

II czytanie Flp 2, 6-11

Uniżenie

Jest to znany hymn o kenozie, czyli uniżeniu Jezusa. Św. Paweł akcentuje posłuszeństwo Jezusa. On uniża się i przychodzi na świat jako człowiek. Jezus jest posłuszny Ojcu. Wypełnienie tej misji jest trudne, ponieważ wielu ludzi się temu sprzeciwia. Wiele razy chcą Jezusa ukamienować. Pan jednak nie wycofuje się, nie ucieka, kiedy spotykają Go trudności. Jezus jest wierny Ojcu do końca. Przyjmuje wszystkie cierpienia i zniewagi. Św. Paweł ukazuje uniżenie się Jezusa, które prowadzi do wywyższenia i chwały. Pan prowadzi nas przez cierpienie do chwały.

Czy potrafię być pokorny? Czy umiem przyznać komuś rację? Jak często wychwalam Boga i dziękuję Mu za każdy dzień mojego życia? Czy potrafię się przyznać, że Jezus jest moim Panem?

 

Ewangelia – Męka Pańska (Mt 26, 14 – 27, 66)

Poświęcenie

Widzimy wielkie poświęcenie Jezusa. Dostrzegamy brutalność i obłudę ludzi, ale również wielkie cierpienie Mistrza. W męce Jezusa możemy również dostrzec wyraz wielkiej miłości Jezusa do każdego człowieka. To z miłości do nas Jezus idzie na krzyż.

Zapowiedź radości Zmartwychwstania

Jezus wjeżdża do Jerozolimy, aby dokonać paschalnego misterium. Jest to zapowiedź wielkiej radości Zmartwychwstania. Pan jest królem wiecznej chwały. Śmierć Jezusa zgładziła nasze grzechy, a Jego zmartwychwstanie przynosi nam zbawienie. W śpiewie: „…hosanna na wysokości…” w każdej Mszy Świętej oddajemy Bogu chwałę. Dziękujemy Mu za to, że ukazuje nam cel naszego życia.

Walka duchowa

Jesteśmy zaproszeni do nieustannej walki duchowej, w której odrzucamy zło i grzech i kierujemy się ku światłu Boga.

Czy potrafię poświęcić się dla wyższych wartości? Czy dostrzegam tę miłość Boga? Czy moje życie jest wychwalaniem Pana Boga? Jak wygląda moja walka duchowa?