Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Msze św. w intencji naszej wspólnoty

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszej wspólnoty do uczestnictwa i wspólnej modlitwy w Eucharystiach w intencji naszej wspólnoty:

eucharystia-sacrum 01.06, godz. 18.30 – o uwielbienie imienia Bożego i wypełnienie woli Bożej we wspólnocie Nazaret

02.06, godz. 7.00 – o uwielbienie imienia Bożego i wypełnienie woli Bożej we wspólnocie Nazaret

03.06, godz. 18.30 – o uwielbienie imienia Bożego i wypełnienie woli Bożej we wspólnocie Nazaret

05.06, godz. 7.00 – o Boże błogosławieństwo i zjednoczenie wokół krzyża Jezusa Chrystusa dla wspólnoty Nazaret

05.06, godz. 18.30 – o całkowite oddanie życia Jezusowi i podejmowanie wyborów zgodnych z wolą Bożą dla wspólnoty Nazaret

06.06, godz. 8.00 – o Boże błogosławieństwo i zjednoczenie wokół krzyża Jezusa Chrystusa dla wspólnoty Nazaret

07.06, godz. 10.00 (kaplica w Hospicjum) – o Boże błogosławieństwo i zjednoczenie wokół krzyża Jezusa Chrystusa dla wspólnoty Nazaret

08.06, godz. 18.30 – o dar jedności i miłości dla grupy pastoralnej we wspólnocie Nazaret

09.06, godz. 18.30 – o dar jedności i miłości dla animatorów we wspólnocie Nazaret

10.06, godz. 7.00 – o dar jedności i miłości dla osób prowadzących modlitwę na spotkaniach we wspólnocie Nazaret

11.06, godz. 7.00 – o uwolnienie od miłości własnej i zawiązanie Jezusowej wspólnoty dla wspólnoty Nazaret

11.06, godz. 7.30 (kaplica w Hospicjum) – o dar jedności i miłości dla osób posługujących modlitwą wstawienniczą, proroków i rozeznających we wspólnocie Nazaret

12.06, godz. 18.30 – o uwolnienie od miłości własnej i zawiązanie Jezusowej wspólnoty dla wspólnoty Nazaret

13.06, godz. 8.00 – o uwolnienie od miłości własnej i zawiązanie Jezusowej wspólnoty dla wspólnoty Nazaret