Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej – 20-21.10.2017

Zapraszamy członków naszej wspólnoty do uczestnictwa w Kursie Animacji Modlitwy Charyzmatycznej. 

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej pozwoli Ci:

  • ożywić Twoją modlitwę w wymiarze charyzmatycznym
  • odkryć w modlitwie moc Ducha Świętego
  • doświadczyć siły modlitwy wspólnotowej
  • korzystać z charyzmatów, szczególnie daru języków i proroctwa

Kurs ten wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową oraz pomaga przeżywać ją w duchu Pięćdziesiątnicy.

Ukazuje jak doświadczać obecności Boga na modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Celem tego kursu jest aby w sposób uporządkowany przeżywać i prowadzić modlitewne spotkania charyzmatyczne. Uczy jak korzystać z charyzmatów, tak, by były zbudowaniem dla uczestników modlitwy i całej wspólnoty Kościoła. Uczy również modlitwy osobistej. Uczestnik może poznać praktyczne wskazówki dotyczące modlitwy osobistej, które pomogą mu być wiernym w codziennym spotykaniu się z Bogiem.


Kurs prowadziks. Waldemar Grzyb

Termin: 20-21.10.2017

20.10 od godz. 17.30

21.10 w godz. 8.30-21.30

Miejsce: sala wiejska w Wilkanowie, ul. Szkolna

Zgłoszenia do 16.10.2017: ks. Darek Orłowski tel. 660 554 985