Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Koronka za konających – dzieło modlitewne sióstr MB Miłosierdzia

Siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach rozpoczęły ogólnopolską akcję wspierania modlitwą osób umierających. Ma ono na celu niesienie pomocy konkretnej, znanej z imienia osobie, która odchodzi z tego świata.

Aby osoba umierająca mogła liczyć na modlitewne wsparcie innych osób, wystarczy, że krewny lub znajomy wyśle SMS-em jego imię na nr: 505-060-205 lub wypełni formularz na stronie internetowej: www.faustyna.pl.

Każdy z nas, jeżeli tylko ma tylko takie pragnienie, może również włączyć się do tej inicjatywy deklarując swoją modlitwę w intencji umierającej osoby:

Każdy mieszkaniec Polski, który pragnie w taki sposób współpracować z miłosiernym Bogiem i deklaruje się odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji osoby umierającej może przystąpić do tej inicjatywy. Po otrzymaniu sms-a lub e-maila z imieniem osoby umierającej, winien odpowiedzieć w ciągu trzech minut sms-em lub w ciągu 15 minut e-mailem: „Amen”, które oznacza, przyjęcie informacji i odmówienie jeden raz Koronki do Miłosierdzia Bożego w jej intencji.

Osoby deklarujące wspieranie w ten sposób konających winny wypełnić formularz. Należy w nim podać nie tylko swoje imię, miejscowość, parafię, numer telefonu komórkowego, ale także określić dzień i wybrać jedną z ośmiu stref czasowych, w której składana jest deklaracja wspierania konających. Można wybrać więcej niż jeden dzień. W wybranej strefie czasowej dana osoba jest tylko raz powiadamiana o potrzebie wspierania konającego. Po wypełnieniu formularza, siostra ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia lub inicjator i opiekun duchowy dzieła: ks. Piotr Marks potwierdzają przyjęcie zgłoszenia do „Księgi wspierających osoby konające”. Istnieje możliwość rezygnacji z udziału w tym dziele przez wysłanie informacji zamieszczonej pod hasłem: „Wypis z Księgi wspierających osoby konające”. Automatyczny wypis z tej „Księgi” ma miejsce wówczas, gdy system obsługujący to dzieło nie otrzyma 3 razy odpowiedzi potwierdzającej odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego za osobę konającą (wysyłanej sms-em lub e-mailem ze słowem: „Amen”). Gdyby taka osoba chciała ponownie zaangażować się w to dzieło, musi jeszcze raz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Za osoby uczestniczące w tym dziele jego inicjator i opiekun duchowy ks. Piotr Marks odprawia Mszę św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę o godzinie 18:00. 

Udział w tym dziele wymaga pokrycia kosztów wysyłanych sms-ów z hasłem: „Amen” w takiej kwocie, jaka obowiązuje w sieci posiadacza komórki.

(źródło: www.faustyna.pl)