Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 4: Duch Święty w Nowym Testamencie

Duch Święty w Nowym Testamencie


W naszej kolejnej katechezie zastanówmy się nad tym jak jest przedstawiony Duch Święty w Nowym Testamencie. Pomocą nam będą słowa św. Jana Pawła II, wygłoszone na audiencji generalnej 20 maja 1998 roku.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że tylko Jezus posiada w pełni Ducha Świętego. Działanie Ducha przejawia się w Elżbiecie, Zachariaszu, Janie Chrzcicielu i Maryi, jednak tylko Jezus posiada w pełni Ducha Bożego. Jan Chrzciciel mówi o Nim, że będzie chrzcił Duchem i ogniem. Podczas chrztu w Jordanie Duch zstąpił na Jezusa w postaci niby gołębica. Pan udaje się na pustynię pełen Ducha Świętego. Rozpoczyna swoją misję w mocy Ducha. Jezus w Nazarecie sam odnosi do siebie słowa z księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie…” (61,1). Cała działalność Jezusa została poddana działaniu Ducha.

Duch wspiera działalność ewangelizacyjną Kościoła. Zmartwychwstały Pan ukazując się uczniom dał im obietnicę mocy z wysoka, czyli dar Ducha Świętego. Według Dziejów Apostolskich ta obietnica spełnia się w dniu Zesłania Ducha Świętego. „I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami…” (2,4).

Św. Paweł w swoich listach ukazuje to, że dzieło Ducha Świętego jest źródłem nowego i wiecznego życia. Jezus udziela tego życia przez wylanie Ducha. Od tego momentu jest to życie synów, a nie niewolników. Duch Syna mieszka w sercu chrześcijanina i może wołać „Abba Ojcze”. Duch wzbudza wiarę, rozlewa miłość i przewodzi modlitwie chrześcijan.

Duch wyznacza chrześcijaninowi również nowy porządek. „Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Ga 5,25). Jest to nowe życie, które przeciwstawia się życiu według ciała. Otwierając się na Ducha, chrześcijanin może żyć Jego owocami: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, dobrocią i wiernością. Jednak wszystko to, co posiadamy jest jedynie zadatkiem Ducha. W momencie ostatecznego zmartwychwstania Duch dopełni swego dzieła.

W Ewangelii św. Jana czytamy, że Duch Święty jest Pocieszycielem. To On doprowadza do całej prawdy. Duch doprowadza nas do przyjęcia i zgłębienia prawdy objawionej przez Jezusa. Duch jest Pocieszycielem wobec wszelkiego trudu, który człowiek doświadcza. Jest On obrońcą i orędownikiem sprawy Chrystusa.

Trwając w radości Zmartwychwstania otwierajmy się na działanie Ducha Świętego. Prośmy o tę moc z wysoka, dzięki której możemy rozpoznawać Zmartwychwstałego.