Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 3: Kilka słów o chrystofaniach paschalnych

Kilka słów o chrystofaniach paschalnych


Trwając w czasie oktawy Zmartwychwstania zatrzymajmy się nad chrystofaniami paschalnymi. Są to zjawienia się Jezusa po Jego zmartwychwstaniu. Proponuję refleksję ks. Mariana Ruseckiego, który trafnie uwypukla istotne treści teologiczne.

Chrystofanie są najważniejszymi znakami Jego zmartwychwstania. Dzięki nim ugruntowała się wiara w Chrystusa. Apostołowie na skutek widzenia Zmartwychwstałego stają się świadkami zmartwychwstania Jezusa. Od tego czasu mogą o Nim wiarygodnie zaświadczać. Objawienia się Pana stały się ostateczną przyczyną ich mocnej wiary.

W ukazywaniu się Jezusa można zauważyć to, że jest to Jego inicjatywa. Zauważamy, że uczniowie i kobiety chociaż widzieli i słyszeli Zmartwychwstałego, mieli trudności z uwierzeniem, że to jest Pan. Chrystofanie były zawsze dla nich zaskoczeniem. Bóg również dzisiaj wychodzi z inicjatywą. Chce, abyśmy otwierali swoje serca na Jego działanie.

Warto zwrócić uwagę również na rozpoznanie Chrystusa. Był to pewien proces dojścia do wiary. Spotkanie ze Zmartwychwstałym miało inny charakter niż przed Wielkanocą. Proces ten dokonywał się stopniowo. Uczniowie z Emaus zaczynają powoli poznawać Jezusa, gdy wykładał im Pisma. Ostatecznie poznali Go, gdy zaczął łamać chleb. Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po głosie. Tomasz dostrzegł Jezusa widząc ślady ran na ciele Jezusa. Zmartwychwstały poprzez Apostołów i kobiety chce nawiązać kontakt z każdym człowiekiem. I w naszym życiu możemy rozpoznawać Pana w różnych sytuacjach życia, w naszej codzienności. Pomaga nam w tym zatrzymanie się, chwila refleksji, przy otwarciu się na natchnienia Ducha Świętego. Rozpoznajemy Go jedynie oczami wiary.

Chrystofanie mają decydujące znaczenie dla powstania Kościoła i jego misji. Apostołowie słyszą zapewnienie, że Jezus będzie z nimi obecny. Świadczy to o obecności Chrystusa we wspólnocie wierzących, ale również o boskiej genezie Kościoła. Od Jezusa Apostołowie otrzymują misję głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. To od Pana wszystko się zaczyna, od Jego zmartwychwstania. Dostrzeżenie Jego osoby pozwala nam stawać się Jego świadkami. To wymaga oddania i poświęcenia. Jednak Jezus zapewnia nas o swojej obecności. On żyje pośród nas. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!