Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 2: Kilka słów o Zmartwychwstaniu

Kilka słów o Zmartwychwstaniu


Trwając w czasie Wielkiego Tygodnia warto zatrzymać się nad tajemnicą Zmartwychwstania, odpowiedzieć sobie na pytanie: Co ono dla mnie oznacza? Czym jest dla mnie? Zmartwychwstanie jest dopełnieniem wydarzeń zbawczych dokonanych przez Jezusa. Jest pełnią zbawienia. Ma ono fundamentalne znaczenie dla powstania chrześcijaństwa i wiary w Chrystusa. Jak można przeczytać w 1 liście do Koryntian „a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (15,14).

Początkowo uczniowie zwątpili w Jezusa. Dwaj uczniowie, którzy szli do Emaus tak powiedzieli: „a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” (Łk 24,21). Wśród tego zwątpienia nagle przychodzi wieść, że On żyje.

Zmartwychwstanie Jezusa nie było tylko wskrzeszeniem, takim np. jak u Łazarza. Jest to wydarzenie ostateczne, czyli przejście ze stanu śmierci do życia nadprzyrodzonego. Jest to jakościowo nowa rzeczywistość. W wydarzeniu zmartwychwstania Chrystus został wyniesiony ponad wszelkie stworzenie, otrzymał nowe życie w Bogu. „Już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy” (Rz 6,9).

W tym wydarzeniu uwidacznia się kim jest Bóg. W Jego mocy leży życie i śmierć, byt i niebyt, istnienie i nieistnienie. Głębię Zmartwychwstania oddaje św. Paweł w liście do Filipian 2, 5-11. Pisze o uniżeniu Jezusa i Jego wywyższeniu w Zmartwychwstaniu. Warto przywołać ten fragment: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca”.

Zmartwychwstanie stało się ostateczną podstawą wiary chrześcijańskiej. Otworzyło ono epokę Ducha Świętego, który jest stale związany z powstaniem Kościoła i jego zbawczą misją. Ukazuje ono również sens życia ludzkiego. Jest nim osiągnięcie zbawienia, czyli zjednoczenia z Jezusem zmartwychwstałym. Chrześcijanin jest ukierunkowany na życie wieczne, przebywanie z Bogiem w wieczności. W Zmartwychwstaniu swój sens otrzymuje także historia. Staje się ona procesem zmierzającym do finalnego wypełnienia w Bogu.

Pan żyje pośród nas, w naszym sercu, życiu. Możemy z Nim rozmawiać, możemy Go przyjmować. On nadaje kierunek naszemu życiu.