Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Katecheza 10: Duch ożywiciel a zwycięstwo nad śmiercią

Duch ożywiciel a zwycięstwo nad śmiercią w nauczaniu św. Jana Pawła II


Dar życia wiecznego jest celem naszego życia. Pozwala on nam uczestniczyć w miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Życie wieczne, którego źródłem jest Ojciec, przekazuje nam Jezus poprzez dar Ducha Świętego. Dzięki temu uczestniczymy w zwycięstwie, które Pan odniósł nad śmiercią.

Gdy ciało człowieka ulega rozkładowi, żyje w nim i trwa duchowy pierwiastek. Ludzkie „ja” trwa, chociaż pozbawione jest ciała. Duch Święty jawi się jako Duch życia nie tylko w doczesnej egzystencji, ale również po śmierci. Dzięki Duchowi dokonamy w Chrystusie naszego przejścia do Ojca.