Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

IV Niedziela Wielkanocna rok A – 03.05.2020

Dobry PasterzJa jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10,14)

 
 
 

I Czytanie Dz 2, 14a. 36-41

Piotr przemawia do ludu w dzień Zesłania Ducha Świętego. Uroczyście ogłasza to, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Jest to proklamacja, uroczyste wyznanie wiary w Boga. Następnie Piotr wzywa do nawrócenia i przyjęcia chrztu w imię Jezusa. Chrzest jest związany ze zmianą życia. Jest to ukierunkowanie swojego życia na Boga i na Jego łaskę. Jest to znak oczyszczenia z grzechów. Człowiek otrzymuje niezatarte znamię jako znak przynależności do Boga.

Człowiek wiary otrzymuje w darze Ducha Świętego. To Duch wspomaga nas w utrzymaniu życia w jedności z Bogiem. To On daje nam natchnienia do odkrywania Jego obecności w naszym życiu.

Słowo, które wypowiedział Piotr miało ogromną moc. Owocem tego Słowa było nawrócenie trzech tysięcy osób. Słowo, które wypowiedział było przeniknięte Duchem Świętym, który dodał mu odwagi i mocy z góry.

Kiedy wyznałem wiarę w Boga wobec innych osób? Czy przyzywam obecności Ducha Świętego?

 

II Czytanie 1 P 2, 20b-25

Słowo Boże dodaje odwagi wszystkim, którzy cierpią prześladowanie za głoszenie Ewangelii. Dodaje im sił i nadziei. Motywacją dla wszystkich świadków wiary jest stała obecność Chrystusa zmartwychwstałego.

Słowo wzywa nas do zmagania z grzechem. Nieustannie walczymy z naszymi słabościami i wadami. „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”. Walka duchowa, którą podejmujemy jest potrzebna, ponieważ uczy nas wytrwałości i gorliwości. Walczymy o czystość serca, aby móc odkrywać pełnię człowieczeństwa.

Jest to kontynuacja myśli św. Piotra o nawróceniu. Ciągła troska o bliskość Boga w naszym życiu sprawia, że możemy odkrywać swoją tożsamość chrześcijańską.

Co mnie umacnia w wyznawaniu wiary w Boga? Jak wygląda moja praca nad sobą?

 

Ewangelia J 10, 1-10

Jezus jest bramą owiec. Pan jest wypełnieniem proroctw ze Starego Testamentu. Wiara w Jezusa i wyznanie jej ustami sprawia, że wchodzimy przez bramę poznania Boga. Odkrywając to kim jest Jezus w naszym życiu, otwieramy drzwi na doświadczenie obecności Boga. Możemy spostrzec, że jedynie w Nim jest zbawienie. Mamy udział w Jego zmartwychwstaniu. Spotykamy Zmartwychwstałego, kiedy przejdziemy ten próg niepewności i otwieramy się na światło od Niego pochodzące. Pan umacnia nas wtedy, tak jak uczniów do głoszenia Ewangelii. Spotkanie z Nim dodaje nam odwagi do dzielenia się wiarą.

W Komunii Świętej karmimy się Bogiem. Mamy życie dzięki Niemu. Jezus jest chlebem życia. Przyjmując Komunię Świętą doświadczamy Jego pomocy i umocnienia. Pan obdarza nas pokojem, jeśli otworzymy swoje serca na Jego obecność. Zatrzymanie się, chwila refleksji i oddanie się Bogu sprawia, że możemy doświadczyć Jego mocy.

Żyjemy po to, aby wychwalać Boga. Chcemy dziękować Mu za pokój, którym nas obdarza. Mając pasterza blisko siebie, każda owca czuje się bezpieczna. Dziękujemy Bogu za każde wyzwanie, które nam daje. W Nim odkrywamy misję i powołanie.

Chrzest Święty jest również bramą do przyjęcia kolejnych sakramentów. To doświadczenie należenia do Boga nieustannie w sobie odnawiamy. Jest to początek naszego wzrostu duchowego.

W których momentach odkrywam obecność Boga? Czy doświadczam tego, że Jezus jest moim pokarmem? Jak wygląda moja modlitwa dziękczynna?