Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Instytut Świecki Misjonarek Chrystusa

DLA BOGA I DLA LUDZI

BYĆ DAREM I ŚWIADECTWEM

 

„Jezu Drogi, pomóż nam ukazywać Twoją Obecność wszędzie dokąd idziemy. Napełnij nasze życie Twoim Duchem. Przeniknij i zawładnij nami tak mocno, aby całe nasze życie promieniowało tylko Tobą. Pozwól nam zwiastować Ciebie bez głoszenia słowami, lecz przykładem, pociągającą mocą życzliwego działania, jawną pełnią miłości, która dla Ciebie ożywia nasze serca. Amen”.  ( bł. Kard. J. H. Newman)

 

Głównym celem Instytutu jest uświęcenie członkiń poprzez zachowanie rad ewangelicznych czystości, ubóstwa  i posłuszeństwa oraz całkowite i bezgraniczne oddanie się Jezusowi Chrystusowi, Jego Matce i bliźnim w duchu nieustannego daru z siebie.

      Drugim celem Instytutu – równorzędnym – jest apostolstwo, jako uczestnictwo w zbawczym posłannictwie Chrystusa. Jest ono istotnym obowiązkiem osób powołanych do świeckiego życia konsekrowanego.

 

Podejmujemy także inne działania apostolskie:

 -  obejmujemy swoją opieką ludzi będących w jakiejkolwiek potrzebie. Żyjąc z nimi staramy się sercem dostrzegać każdą z ich potrzeb:

   duchowych, moralnych, jak również w miarę możliwości materialnych;

-  angażujemy się w akcje parafialne, dzieła apostolskie i charytatywne;

-  bierzemy udział w Dziele Ewangelizacji Świata.

Czynimy to poprzez:

 ·  pomoc duchową, codzienną  modlitwę, dar cierpienia, patronat misyjny;

·  pomoc materialną, rzeczową;

·  posługę misyjną.

Odpowiadając na apel naszego Ojca Założyciela: „Zróbcie jeszcze coś więcej dla kapłanów, aby byli wierni Bogu  i swemu posłannictwu kapłańskiemu” – otaczamy szczególną troską duchową kapłanów.

Czynimy to poprzez:

-  celebrację Dni Kapłańskich,

-  codzienną Drogę Krzyżową,

-  godzinę obecności przy Sercu Bożym,

-  nowennowe Msze św. w intencji świętości życia kapłanów.

 Naszym zadaniem jest:

- przepajać miłością Bożą świat,

- żyć Ewangelią na co dzień,

- rozwijać w sobie życie modlitewne i sakramentalne,

- swoim życiem potwierdzać, że Bóg jest miłością.

 

„Apostolstwo misjonarek niech się stanie jakby ofiarą ich życia, będącą przedłużeniem Ofiary Eucharystycznej. Niech przy stole ofiarnym Mszy Świętej czerpią nadprzyrodzone moce, aby następnie czynem i słowem pomagać innym  w poznawaniu Chrystusa i Jego Ewangelii.”  K IV, 36

 

 „W wypełnianiu swojego wielkiego posłannictwa niech misjonarki nie opierają się na własnych siłach i niech nie usiłują wypełniać własnych planów, ale niech zdadzą się na wolę Boga i starają się  wypełniać Jego wolę, bo tylko wtedy staną się godnym narzędziem w rękach Chrystusa dla zbawienia i uświęcenia świata.”  K IV, 39

 


Więcej informacji na stronie: www.ismch.vxm.pl

kontakt: ismch@op.pl