Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Prośba o modlitwę

Prośba o modlitwę

Bardzo proszę o modlitwę w intencji moich 18 letnich synów Pawła i Wojciecha. O łaskę nawrócenia,oddania życia Bogu. O dar uwolnienia z nałogu komputerowego,uwolnienia ze zranień.Aby nie stracili swojego życia. Proszę też w intencji ojca Błażeja na ostatnim etapie jego…

Prośba o modlitwę

Bardzo proszę o modlitwę w intencji dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście…

Prośba o modlitwę

Błagam o modlitwę  za Marcina w trudnej sytuacji życiowej, o światło Ducha św dla sędziego i pracowników wymiaru sprawiedliwości na rozprawie, łagodność i przychylność sądu, o Boże Miłosierdzie i opiekę Matki Najświętszej… w po ludzku rozpaczliwej chwili życia…