Wspólnota Nazaret przy parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze

Adoracja przy grobie Pana Jezusa – Wielka Sobota, godz. 14.00-15.00

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków wspólnoty do wspólnego trwania w adoracji przy grobie Pana Jezusa, w Wielką Sobotę w godz. 14.00-15.00.