Ostatni sejmikowicze

zwołania
sejmu konwokacyjnego, przed którym wypadało dać się nacieszyć oblubieńcom miodowym miesiącem.
Nikt więc przeciw przyśpieszeniu wesela nie oponował: — Wojszczanka, raz poświęciwszy się swojemu tateńkowi, rychło tę ofiarę spełnić chciała.
Mniej więcej w tydzień po opisanych wypadkach w Kormilczu, gody weselne w Krystynopolu sprawiono.
Hej! godyż to były gody!

Atoli, ażeby opisać jak to dawniej w one czasy ucztowano, powieściarzowi wątku, a w pokoleniu sztywnych kołnierzyków i takichże ludzi wiary dlań zabraknie.
Czyliż to wam prawić o solenności festynu?
Wam, którzy od ślubnego ołtarza, wsiadacie na kolej żelazną, i pierwsze uroki szczęścia, pierwszy zachwyt miłości strzechą niemieckiego hotelu pokrywacie!
Powiem więc tyle, co od starych słyszałem, iż gody to były na cały świat polski sławne.
Państwo wojewodowie wystąpili z przepychem a honeste, i uprzejmością wszystkich zniewolili. Bo też o drogą pupilkę, a równie o honor domu im ohodziło...
a chodziło też nie mniej o zjednanie na wszelki wypadek większej liczby stronników.
Uczty i festyny Bóg wie jak długo by się przeciągnęły, i na czem zakończyły, bowiem i Subdelegat, zamierzając z łaskawą bracią szczęście podzielić, już słał gońce do
domu, aby jego quasi zakonną dotąd strzechę, dla przyjęcia nowego słońca mającego nad nią zajaśnieć dostojnie przygotowano.
Nie jeden zaś szlachcic brat gotował po drodze surpryzy, i już nawet tym końcem wielu chyłkiem do domu się wymknęło i ztąd owe przenosiny, jak to się nieraz w on czas
praktykowało, na całe miesiące zaniosły się, gdyby nastrojonej fantazyi i rozhulanym duszom nie pomieszała szyków wieść wielce żałosna o skonie Najjaśniejszego Króla Augusta
III. Kraj przywdziewał żałobę.
A i kościół O. O. Bernardynów krystynopolskich kirem się powlókł, i pasy lite na żałobną stronę wywrócono *).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. malowanie dachów Małopolska

Menu:

Reklama: