Ostatni sejmikowicze

Czyli ono fortunne odszukanie wielu nam wszystkim miłego Cześnika naszego gospodarza, którego stratę przed chwilą opłakiwaliśmy, mamy inaugurować burdę i bijatykę w domu jego
sprawiając?
— Słusznie powiada jw. wojewoda!
— Pochowajcie szerpentyny, a kto nie usłucha oknem wyrzucić!
— Ale Subdelegat z Cześnikiem niech się eo instante wybiją, takie urazy słońca nie czekają!
— Mości panowie!
kto sekunduje Kuneckiemu niech prawą rękę podniesie, a za Subdelegatem lewa.
— Oho! niepozwalam! lewa za Kuneckim, a prawa za Nieświastowskim!
I znów był powód do zwady, lecz wojewoda powtórnie głos zabrał:
— Mości panowie! czyli z was który radby tu widział tryumf jednej strony ze szkodą i szwankiem drugiej ?
Czyli mieści się między nami jawny nieprzyjaciel, albo wróg zacięty czy to Cze snika czy Subdelegata?....
— Nie! nie! zawołali jednogłośnie.
— A więc skoro tak, to rycerskim obyczajem stańmy wszyscy razem po obu stronach, a za sprawiedliwością, i onemu Sądowi Bożemu, który ma na nich wyrok Najwyższy ferować, jak
ludziom orężnym przystało, inpartialiter przyświadczmy.
— Wiwat! wojewoda! sprawiedliwie powiedziano !
— Sekunduje obydwom!
— Ija!... I ja!...
— Ale niech stają zaraz!
— Skoro wola waszmościów, tuszę iż oni nio
przeciw temu mieć nie będą; — zakonozył wojewoda zwracając się do Cześnika i Subdelegata.
— Niech się biją!
I nie czekając dłużej, szlachta wszystko do rozprawy przygotowała, stół jadalny rozebrawszy na części w okamgnieniu razem z naczyniem, chroniąc je od potłuczenia, a może
bardziej gąsiory od przelania, w bezpiecznych kątach umieścili.
Przezorniejsi opatrzyli podłogę, a miejsca ślizkie od przelanych trunków powycierali, i piaskiem przysypali, światła symetrycznie poustawiali, słowem niezaniechali niczego, ażeby
losy boju zrównoważyć. Nieświastowski i Kunecki do koszuli rozebrani, ze spokojem i powagą na środek wystąpili.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. wodrpess
    www
    monitoring wizyjny zielona góra
    tapetowanie wrocław

Menu:

Reklama: