Ostatni sejmikowicze

widzimy jako nasz przyjaciel pan Jacek żałuje nierozważnego swojego względem was postępku, wynikłego w skutek jego krewkości, za którą najsroższą karę gotów ponieść, i od
uczynienia wszelkiej satysfakcyi nie odbiega.
Atoli, acz młodszemu od siebie, pozwólcie powiedzieć ze wszelką rewerencyą, iż ta mowa wasza przynależna jedynie mnichowi, do sukni zaś świeckiej, a tem mniej oręża, który
macie przy boku, stosować się nie może, a tem mniej przystoi mężowi takiej odwagi i rycerskiego animuszu, które już dwa pokolenia na cały świat sławią.
Rozkaż nam zatem jegomość, a my wszyscy choć przyjaciele pana Jacka, do sekundy w tej rozprawie po stronie waszmości, jako niesłusznie a ciężko pokrzywdzonego, staniemy.
— Wdzięczenem nieskończenie waszmościom,
za ich łaskawe afekta, atoli jako człek w ślubach przed Bogiem wiarołomny, a tem samem przed ludźmi niegodny, krzywdzonym być nie
mogę, i niemasz już dla mnie tak wielkiej humilyacyi, mogącej służyć za sprawiedliwą karę i przebłaganie obrażonego Majestatu Bożego; tę zaś rękę przez którą mi ta kara
zesłana stokroć błogo sławię.
Co powiedziawszy, schwycił rękę Cześnika, i z pokorą do ust przycisnął.
Tu już podziw i osłupienie widzów, przechodzą możność opisania; Cześnik załkał głośnym płaczem, inni zaś świadkowie wszyscy razem wołali:
— Mości Subdelegacie!...
Panie Łukaszu!...
Lecz Subdelegat z wyrazem mocnego postanowienia, wystąpił na środek, a stanowczym głosem przemówił:
— Mości panowie i bracia!
Nie czas jest po temu, ażebym was miał zabawiać narracyą wykonanych i złamanych przeżeranie ślubów — lecz uprzedzić waszmościów winienem, iż żadna siła nie zmusi mnie do
innego zadośćuczynienia, do którego że nie przystąpię, klnę się imieniem Boga Wszechmogącego i Matki Jego Świętej.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs
    studio kopiowania ślask
    hotels-world.pl

Menu:

Reklama: