Ostatni sejmikowicze

Z kolei wojewoda widocznie upragniony nowin warszawskich, odezwał się do Subdelegata:
— Mój tedy zacny zastępco, jeżeliś już tak łaskaw tego chwilowego sukcedowania nie
odrzucać, pozwól sobie waszmość oddać pod ordonans bezwarunkowy cały mój dom, a nadewszystko piwniczego, ażeby dostojnym i łaskawym ichmościom nie znudziła się ta chwilka, przez
którą pozbawić się musimy ich uprzejmej kompanii.
Tu skinął na kilku dworzan, którzy pochyliwszy głowy przed Subdelegatem, jakby na znak posłuszeństwa za nim stanęli.
Poczem razem z żoną, uczyniwszy jeszcze kilka ceremonialnych ukłonów, a w prawo i w lewo komplimenta rozsiawszy, skierowali się wewnątrz domu, a za nimi panny respektowe i kilku
dworzan podążyło.
Po odejściu gospodarstwa, Subdelegat, rządy gościnności obejmując, naprzód wedle hierarchicznego porządku, zakrzątnął się około stanu duchownego, i wielebnych Ojców z kilką
starszymi przy kielichu w sali jadalnej usadził; młodszym żądającym strzelać do celu, to ścigać się końmi zadość uczynił, i wszystkich, wedle gustu i usposobień ulokowawszy, a
na cześnika, jako najdostojniejszego z gości baczną attencyę zwrócił.
Z Cześnikiem, chociaż jakie dziesiątek lat młodszym, Subdelegat znał się od dawna, nie raz bowiem ścierali się z sobą na polu dyplomacyi sejmikowej, a nawet parę razy w życiu
skrzesali ognia w pałasze, bo obaj jak w tem tak w owem byli gracze niepospolici.
Chociaż każdy z nich służył partyi przeciwnej, i zawsze naprzeciw siebie z przekonania i zasady stawali, wszakże nie przeszkadzało to dawniejszym ludziom raz wyszedłszy z areny
walki, na niej niechęci i niesnaski pozostawić. Tak też i z nim działo się, a dla tego przy niniejszem spotkaniu po dawnem niewidzeniu serdecznie się powitali.
— A pamiętasz mości Łukaszu, ozwal się pierwszy, jak to na sejmiku w Żytomierzu ludzi twoich spoiłem, że na wasz własny wniosek veto hurmem zakrzyczeli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Nasza firma produkuje zbiorniki betonowe w
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: