Ostatni sejmikowicze

Jakoż na tej drodze znalazła się Anna Potocka wojewodzianka Poznańska, a jako urodzona z Łaszczówny, ostatniej po kądzieli z bogatej linii Łaszczów wygasłej po mieczu na
Józefie Łaszczu Sufraganie Chełmińskim, skąpcu i sławnym gromadzicielu dóbr i beneficyów, które wszystkie, w braku innych potomków, jego siostrzenica Poetycka posiadła.
Jeżeli wierzyć wszystkiemu co tradycya o tej pani niesie, trudnoby sobie wyobrazić tyle w jedno skupionych sprzeczności.
Miała to być niewiasta cudnej urody (o czem świadczy jej portret do niedawna w pałacu Tulczynieckim zachowany), przytem, co jest rzeczą trudną do pojęcia obojętna na hołdy
pochwalne i miłosne, a całą duszą politycznym intrygom i knowaniom od najmłodszych lat oddana, i jeżeli kiedy manewrowała wdziękami, to jedynie w dyplomatycznych celach.
Pobożna aż do fanatyzmu, praktyk religijnych najsurowiej przestrzegała. Nie umieją zliczyć ile za jej staraniem wzniosło się murów świętych, kościołów, kolegiat, konwentów i t.
p.
Surowa i niedostępna, dumna w obejściu, wszakże w razie potrzeby rozlewała w koło siebie pewien urok i słodycz, któremi olśnić i zjednać sobie wszystkich umiała.
Każdą zawadę silny opór jej dążeniom i woli stanowiącą, gotowa była usunąć nie przebierając w środkach.
Jako dowód tej właściwości charakteru, możnaby przytoczyć fakt, nieraz już spisany przez kroniki i pieśnią opiewany, zamordowania Giertrudy Komorowskiej żony jej jedynaka, a
pono jednej istoty, którą kochała na świecie — ale kochała po swojemu, nie sercem a dumą i ambicyą.
Powiadają że czyn ten haniebny stał się nietylko za jej namową, lecz według ukartowanego przez nią planu był dokonany.
Słowem była to istota dwulica, anioł i szatan, której wdziękowi nikt się oprzeć nie zdołał, a pod gniewem każdy paść musiał; i sam małżonek choć silny potentat, tak z
urzędu jak i fortuny, przed którym wszystko się uginało, był służką uniżonym nadobnej połowicy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. całodobowa opieka Wrocław
    malowanie dachów Małopolska
    szkolenia modernizacja gospodarstw rolnych

Menu:

Reklama: