Ostatni sejmikowicze

— A radbym wiedzieć i o tem, jak o wszystkiem co ciebie dotyczy mój poczciwy Łukaszu — ozwał się uprzejmie wojewoda, a napełniwszy lampeczki rozsiadł się na stołku, jakby do
dłuższej audyencyi przygotowany.
Subdelegat zaś rozpoczął:
— W parę lat niespełna, po śmierci mej najukochańszej drugiej nieboszczki, wydawszy ostatnią córkę za mąż, po ścisłem rozważeniu nad sobą samym
i moją nędzą, umyśliłem projekt mój względem zakonu do skutku doprowadzić, i w tym celu rozporządziwszy wszystko w domu, jak na dłuższy wyjazd przystoi, salwując sobie w duchu
dalsze rozporządzenie moją chudobą z klasztoru uczynić, pierwszych jakoś dni Septembris wyruszyłem do klasztoru OO. Dominikanów, ażeby tam po należytych rekollekcyach...
— Oho!
do rekollekcyi sił potrzeba, wypij waszmość! przerwał mu wojewoda,—a po wychyleniu i napełnieniu nowych, dodał:
— Mów waść dalej, słucham z uwagą.
— Ażeby jak się rzekło, po przystojnem odbyciu rekollekcyi, w dzień mego patrona, na S. Łukasz 18 Octobris, śluby braciszka wykonać. Znałem w tym konwencie zacnego kapłana O.
Chryzostoma natenczas już emeryta Definitora, który był mi nawet powinowatym, jako krewniak daleki mojej niegdy babki Jakobielskiej de domo...
— Pamięci nieboszczki babki waszej — przerwał wojewoda rad z okazyi wychylenia toastu, poczem około szkła nowy porządek uczyniwszy, rzekł: — słucham, słucham, bo to istotnie
jest curiosum co waść prawisz.
— Owóż O. Definitor pochwalił mój zamiar kompletnie, jedno tylko, ku skuteczniejszemu zbawieniu duszy, zwiększyć zapis konwentowi doradzał...
— Hm doradzał!
mruknął sobie cicho woje
woda, który za przykładem ówczesnych magnatów fundując kościoły i klasztory, nowinkami zagranicznemi był zarażony, lecz że tej uwagi Subdelegat nie
dosłyszał ciągnął dalej:
— Rozumie się iż radę tę zbawienną do serca
przyjąłem i uskutecznić ją postanowiłem.
Po należytej tedy maceracyi ciała przez umartwienia i posty, oraz elewacyi ducha tak przez mądre nauki O.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. agdchrosciel

Menu:

Reklama: