Ostatni sejmikowicze

Miejsce dostojnego gościa wyróżniało się od innych bogactwem, naczyń i roztruchanów, a nadto panna starościanka przez szczególną attencyę do koła talerza wojewody obrus
kwiatami, pozrywanemi z własnych gorliwie pielęgnowanych doniczek, w rozmaite gerlandy i festony usłała, co widząc wojewoda z wdzięcznością do sąsiadki zwrócił się i rzekł z
uprzejmym żartem:
— A mojaż mości dobrodziejko, przecież to tylko dla solenizantów kwieciem obrusy wyściełają, a dziś nie moje święto.
— Ale wielka uroczystość domowa z przybycia tak pożądanego i dostojnego gościa.
— Jako oblubieńca waszmość dobrodziejki — odparł wojewoda i z galanteryą rękę sąsiadki ucałował.
Dziś może śmieją się młodzi z tych dawnych , grzeczności, pochlebstw i komplimentów, które dawni radzi sobie wzajem prawili.
Mutantur tempora, a zamiast tego teraz każdemu pilno jakąś nieprzyjemność bliźniemu zwiastować lub łatkę mu przypiąć — Nie wiem co lepsze?
Gość i gospodarze już od pewnej chwili siedzieli przy stole, a reszta szlachty stała jeszcze w dawnym porządku, czego dostrzegłszy wojewoda zwracając się niby do starościanki
żartobliwie się odezwał:
— Coś nasza gosposia poskąpiła, bo dla waszmościów widzę nie kazała ugotować, ponieważ nawet zasiąść nie chcecie.
Była to ze zwyczaju powinność gospodarska każdego z gości usadzić, a domowym przy ceręmonialnych ucztach miejsca wskazać.
Lecz skoro gość starszy znaczeniem nadarzył się, gospodarz praw mu swoich ustępował, nie uprzedzając o tem, boć to już z obu stron samo przez się rozumiane było.
Gość zaś w takim razie, nie wstępując jawnie w ustąpione prawa, działał przez jakoweś wybiegi, ażeby uzurpacyj nie dać poznać po sobie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. otherlife

Menu:

Reklama: