Ostatni sejmikowicze


— Nie przeczę iż wszystko jest w mocy Boskiej, aliści pozwól sobie powiedzieć mości Łukaszu, iż to mogą być wyimaginowane tylko legendy, jak to np.
o Krakusie i smoku, dziś już przez uczonych dobajecznych policzone; ot ktoś sobie splótł dla krotochwili, a reszta za prawdę przyjęła.
—Ośmielę się kontrować jw.
panu, gdyż to
wszystko com tu wyżej nadmienił, spisał po świętej spowiedzi on ostatni z sześciu poległych braci, takoż Łukasz i po śmierci ojca starosta Butowski, w obec
spowiednika i wiarogodnych świadków, którzy sami, wprzód przystąpiwszy do ŚŚ.
Sakramentów, jurament swój na to zeznanie położyli, a podpisami i pieczęciami stwierdzili, co znajduje się oto w tej księdze.
Po tych słowach subdelegat wskazał na księgę in folio, oprawną w jaszczur ze srebrnemi brzegami i takiemiż narożnikami, a mocnemi łańcuchy na kłódki zamykanemi do stołu
przytwierdzoną, a odpiąwszy ją, gościowi ukazał, poczem wodząc palcem po genealogicznem drzewie prawił:
— Najlepszy dowód że. oto jak jw.
pan snadnie " tu dojrzysz od onego Łukasza, z sześciu braci ocalałego w Warneńskiej potrzebie, już wszędzie po jednym jabłku na sześć gruszek wymalowane.
A co do mnie dodał zwiesiwszy smutnie głowę — to moje jedyne jabłuszko rajskie Bóg do chwały swojej powołał:
— A czemuś mi waszeć, jako przyjacielowi, dotąd o posiadaniu
takiego rarytasu jak ona księga nie zwierzył?
— Bom to się obawiał, jw.
panie, żeby nie zgrzeszyć, przeciw onemu propria laus sordet, iż to się chełpię dawnością rodu swojego.
Siłać tu jest ciekawych narracyi tak ex publicis, jako i rodu naszego dotyczących, a nawet nieszczęsną historyę onej wyprawy Warneńskiej, on mój przodek tu spisał
— Radbym tedy
wiedzieć, jak ów przodek waści, ze sześciu braci ocalały, po śmierci rodzica sobie począł?
— To jest wszystko spisane w tej tu księdze, a skoro wola jw.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. skup komiksów Łódź
    kupiłem zaproszenia z kalką

Menu:

Reklama: